Veli Sözleşmesi

1- Sözleşmenin konusu öğrenci servis taşımacılığıdır.

2- Anaokulu, ilköğretim ve orta öğretim de ücretlere HOSTES ÜCRETİ dâhil edilir. Hostes ücreti taban fiyatı UKOME tarafından belirlenir.

3- Bir eğitim öğretim yılı 8,5 ay ( 34 hafta ) olarak hesaplanır ve ücretlendirilir. Ücretler taşıtıcıdan aylık olarak ayın 1-10 arası tahsil edilir. Yıllık peşin ödemelerde % 5 indirim uygulanır. Öğrencinin kendi isteği ile okula gelmediği hallerde, hava şartlarından dolayı yapılan tatillerde ve resmi tatillerde ücretten kesinti yapılamaz.

4- Firma, servis ücretinin belirtilen tarihte ödenmemesi durumunda 1(bir) gün önceden haber vermek kaydıyla servis hizmetini durdurmaya hak kazanır.

5- Mevcut UKOME Kararlarına göre talep eden öğrencilerin taşıma talebi karşılanmak zorundadır.
Hizmet talep edilen güzergahtaki öğrenci sayısının 9 kişiden az olması durumunda, aracın maliyeti taşınan öğrenci sayısına bölünerek ücretlendirilecektir.

6- Öğrencinin servisten alınma şartları; (Değişik bend:11.10.2008/27021 RG)
Okulun veya ikametgahın değişmesi,
Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık gelişmesi,
Öğrencinin okumaktan vazgeçmesi veya öğrencilik hakkını kaybetmesi halleri dışında tüm öğretim yılı için hizmet bedeli tam ödenir.

7- İş bu sözleşme okul servis araçları hizmet yönetmeliğinin hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup servis aracına öğrenci ve öğretmenlerden başka herhangi bir kimse alınmaz.

8- Velisi bulunduğum öğrencinin okula sağlıklı bir şekilde ve zamanında gidebilmesi açısından, öğrencinin belirlenen saatten 5 dk. önce hazır olmasını, ayrıca istisnai haller dışında servisin öğrenciyi bekleme süresi sürücünün vermiş olduğu saatten 2 dk. yı geçmeyeceğini yine servis sürücüsü veya rehber evin zilini çalarak servisin geldiğini haber vermeyeceğini ve telefonla aramayacağını kabul ediyorum.

9- Servisin geç gelmesi veya aracın arıza yapması halinde ve servisin aksaması durumunda VELİ taksi ile öğrenciyi okula gönderecek ve taksi ücretini bir sonraki ayın ücretinden kesecektir.

10- Öğrenci, servis tarafından bu sözleşmede yazılı adresten alınıp okulun önünde indirilecek, dönüşte ise okulun önünden alınıp yine bu sözleşmede yazılı adreste indirilecektir. Bunun haricinde öğrenci başka duraklarda kesinlikle indirilmeyecektir. Ancak velinin bu konuda yazılı olarak değişiklik talep etmesi durumunda istenilen teslim etme yeri aynı güzergah içinde olup da servisin aksamasına sebep vermeyecek nitelikte ise velinin talebi karşılanacaktır.

11- Velisi bulunduğum öğrencinin sabah yukarıda belirttiğim ikametgah adresinden alınıp okul çıkışında aynı adrese bırakılmasını kabul ediyorum. Öğrencinin gün içinde tarafımdan alınması halinde veya değişik bir adrese bırakılması gerektiğinde tarafımdan bu durumu yazılı olarak ulaşım müdürü ve servis sürücüsüne bildirmeyi kabul ediyorum. Ayrıca tarafımın uzun süreli adres değişikliği talebimi; servis bürosuna yazılı olarak bildirmek zorunda olduğumu kabul ediyorum.

12- Veli öğrencisinin okul çıkış saatini sözleşmede belirtecek ve öğrenci belirtilen okul çıkış saati dışındaki servisleri kullanamayacaktır. Öğrencinin belirtilen çıkış saati dışında yaptığı çıkışlardan Firma ve Tedarikçi sürücü sorumlu değildir.

13- Öğrenci tarafından araca verilecek olan zararlardan veli sorumludur. Araçlarda sağlık problemleri yaşanmaması için herhangi bir şey yenilip, içilmeyecektir.

14- Öğrenci, servis esnasında okul idaresi ve Kılıçaslan Turizm’in ortak belirlediği kurallara uymak zorundadır.

15- Adres değişikliğinden doğan ücret farklılıkları değişiklik tarihinden geçerli olarak yeniden düzenlenir. Değişiklikten doğan ücret fark talebi ve iade hakkı Kılıçaslan Turizm ‘de saklıdır. Sonradan gerçekleşen adres değişikliklerinde Kılıçaslan Turizm.’ in belirleyeceği taşıma şekli uygulanacaktır. Toplu taşımanın oluşmadığı veya mevcut kapasitenin dolu olduğu durumlarda Kılıçaslan Turizm’ in hizmet vermeme hakkı saklıdır.

16- Kılıçaslan Turizm eğitim dönemi boyunca öğrencinin Tedarikçi sürücüsünde, rehberinde ve aracında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Servis Tedarikçi Sürücüsü’nün manevra yapamayacağı hallerde (çıkmaz sokak, trafiğe kapalı alan, site içi, Pazar sokağı v.b haller) Öğrenci’nin hangi konumdan alınıp hangi konuma bırakılacağı Güvenlik sebebiyle Kılıçaslan Turizm’ in teknik ekibi tarafından münhasıran belirlenir. Öğrenci velisi belirlenen konumdan öğrenciyi teslim almak zorundadır. Veli, Kılıçaslan Turizm yada tedarikçi sürücüyü bu hususta zorlayamaz. Aksi halde tüm sorumluluk öğrenci velisindedir. Bu madde açıklaması veliye detaylıca izah edilmiştir.

17- Sözleşmedeki iletişim bilgileri (telefon, e-mail adresi gibi) 3. şahıslarla paylaşılmamaktadır. İletişim bilgileri, kullanıcılarla temas kurarken; reklam, tanıtım veya satış maksadıyla, sms&mail gönderimi yahut arama yapmak için kullanılabilir. Veli, İşbu protokol ile Ticari Elektronik İletiler’ in gönderilebileceğine onay vermiştir.

18- Tedarikçi Sürücü ve servis hostesi, öğrencilere ve taşıtana karşı kaba, laubali davranışlar içinde olmayacak, taşıma esnasında öğrencilerle siyasi, dini, fikri konularda sohbet ve tartışma yapmayacaktır.

19- Taşıtıcı/Veli ile Taşıyıcı Kılıçaslan Turizm arasında 19 maddeden ibaret olan bahis konusu maddeler taraflarca karşılıklı okunup, kabul edilerek iş bu sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca ihtilaf vukuunda İst. İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.

TAAHHÜTNAME

6..maddede yazılı şartlar dışında servis ücretinin iadesi talebinde bulunmayacağımı ve bakiye servis ücretini defaten ve nakden ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ediyorum. Servis hizmeti verildiği ayın içinde velisi bulunduğum öğrencinin servis hizmeti iptalini istemem halinde o ayın hizmet bedelini tam olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda yazılı sözleşme maddelerini ve taahhütnameyi okudum, anladım ve kendi hür irademle imzaladım.